برق خورشیدی با حسین مولوی
بهره‌برداری از نهمین نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی استان یزد
احداث نخستین توربین بادی در مقیاس ۲۵۰ کیلووات به‌عنوان مولد انشعابی در کشور
احداث نخستین توربین بادی در مقیاس ۲۵۰ کیلووات به‌عنوان مولد انشعابی در کشور
ساز و کار مدل سرمایه‌گذاری و ثبت‌نام متقاضیانِ نصب سامانه‌های خورشیدی کوچک مقیاس مشخص گردید
ساز و کار مدل سرمایه‌گذاری و ثبت‌نام متقاضیانِ نصب سامانه‌های خورشیدی کوچک مقیاس مشخص گردید

با شرکت در دوره‌های آموزشی تیم مولوی سولار، با تمامی نکات علمی و عملی آَشنا شده و خواهید توانست وارد بازار کار شوید.