استاندارد IEC 62738

تسلط بر استانداردهای روز ملی و بین‌المللی در تمامی حوزه‌های مهندسی امری بسیار ضروری است؛ که در مورد نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به نوپا بودنشان در کشور، این موضوع اهمیت مضاعفی می‌یابد.

0
45,000 تومان

دانلود کتاب LARGE-SCALE SOLAR POWER SYSTEM DESIGN

تو این کتاب خیلی چیزا یاد می‌گیری! خوندن کتاب خوب و معتبر می‌تونه کمک بسیار خوبی برای شما جهت ورود…

1
42,000 تومان

دانلود کتاب Planning and Installing Photovoltaic Systems

تو این کتاب خیلی چیزا یاد می‌گیری! خوندن کتاب خوب و معتبر می‌تونه کمک بسیار خوبی برای شما جهت ورود…

1
58,000 تومان

دانلود کتاب Standalone Photovoltaic PV Systems for Disaster-Relief and Remote Areas

تو این کتاب خیلی چیزا یاد می‌گیری! خوندن کتاب خوب و معتبر می‌تونه کمک بسیار خوبی برای شما جهت ورود…

14
42,000 تومان

دانلود کتاب طراحی سیستم‌های فتوولتاییک (خورشیدی) متصل به شبکه

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

تو این کتاب خیلی چیزا یاد می‌گیری! خوندن کتاب خوب و معتبر می‌تونه کمک بسیار خوبی برای شما جهت ورود…

17
150,000 تومان

مینی دوره آموزشی پنل‌های خورشیدی دوطرفه (Bi- Facial Solar Panels)

بدون امتیاز 0 رای
63,000 تومان

تو این کتاب خیلی چیزا یاد می‌گیری! خوندن کتاب خوب و معتبر می‌تونه کمک بسیار خوبی برای شما جهت ورود…

0
63,000 تومان

مینی دوره آموزشی نرم افزار PVSYST

بدون امتیاز 0 رای
79,000 تومان

تو این کتاب خیلی چیزا یاد می‌گیری! خوندن کتاب خوب و معتبر می‌تونه کمک بسیار خوبی برای شما جهت ورود…

3
79,000 تومان

نرم افزار محاسبات سیستم منفصل از شبکه

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

تو این کتاب خیلی چیزا یاد می‌گیری! خوندن کتاب خوب و معتبر می‌تونه کمک بسیار خوبی برای شما جهت ورود…

8
55,000 تومان