استاندارد IEC 62738

تسلط بر استانداردهای روز ملی و بین‌المللی در تمامی حوزه‌های مهندسی امری بسیار ضروری است؛ که در مورد نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به نوپا بودنشان در کشور، این موضوع اهمیت مضاعفی می‌یابد.

0
45,000 تومان